FPC Systems

ul. Zamenhofa 42
33-100 Tarnów
tel. 696 744 518

O firmie i naszym doświadczeniu

Od 2005 roku nasi konsultanci wdrażają systemy Zakładowej Kontroli Produkcji. Łatwiej jest nam Państwu pomagać, ponieważ sami pracujemy lub pracowaliśmy przy wytwarzaniu wyrobów budowlanych (jako Technolodzy, Kierownicy Laboratorium, Kierownicy Wytwórni, Laboranci, Pełnomocnicy ds. ZKP, Auditorzy wewnętrzni itp.)

Jak dotychczas 100% firm w których wdrażaliśmy systemy uzyskało certyfikaty ZKP za pierwszym podejściem. To 8 lat doświadczeń w firmach od 1 osobowych po duże korporacje sprawiło że potrafimy sprawnie wdrożyć system, który nie zależnie od wyboru jednostki notyfikowanej uzyskuje pozytywną opinie.

Działamy na obszarze całego kraju. Nasza oferta jest skierowana do Producentów wszystkich wyrobów budowlanych, niezależnie w jakim systemie oceny zgodności występują.

Dodatkowo uczestniczymy jako Auditorzy Wiodący ZKP, Eksperci techniczni w auditach certyfikujących i nadzoru systemów ZKP z ramienia Jednostek akredytowanych i notyfikowanych (krajowych i zagranicznych).

Nasi konsultanci angażują się również w działalność PKN (Polskiego Komitetu Normalizacyjnego) w grupach roboczych KT przy tworzeniu norm na wyroby budowlane i związane z nimi systemy ZKP. Jak również w prowadzenie wykładów i ćwiczeń dla studentów.

Nasi klienci:

To firmy małe i bardzo duże m.in.


BUD-Dróg
KRUSZPOL
POLDIM Mielec
...
i wiele innych