Zakładowa Kontrola Produkcji dla:

 • Tartaków
 • Kopalni kruszyw
 • Wytwórni Mas Bitumicznych
 • Betoniarni
 • Powierzchniowych utrwaleń
 • Producentów stolarki
 • Wytwórni prefabrykatów
 • Wytwórni Emulsji Asfaltowych
 • Wytwórni Asfaltów Modyfikowanych
 • Producentów Styropianu
 • Producentów metalowych elementów konstrukcyjnych
 • Producentów cementu
 • Innych wyrobów budowlanych wg norm i KOT

Witamy na stronach FPC Systems - stronie poświęconej Zakładowej Kontroli Produkcji

Usługę, którą proponuję skierowana jest do firm produkujących wyroby budowlane.

System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) to system zarządzania niezbędny do oznakowania CE, składający się np. z:
- Księgi ZKP (napisanej np. zgodnie z wymaganiami normy europejskiej),
- Procedur (opisujących m.in. proces produkcji, jej kontrolę, szkolenia, itp.)
- Instrukcji (jeśli są wymagane)
- Formularzy (do zbierania zapisów)

Oferta dotyczy wdrożenia i opracowania dokumentacji systemu ZKP u Klienta, na podstawie już istniejących w Państwa Firmie nazw stanowisk, zasad postępowania i formularzy, pomoc w organizacji badań typu, uzyskaniu cetryfikatu ZKP z uwzględnieniem wymogów stawianych w normach dla Państwa wyrobu.

Czas realizacji zależny od wielkości firmy (realizujemy również pilne wdrożenia po kontrolach GUNB).

100% pozytywnych ocen wdrożonych sytemów przez jednostki certyfikujące .

*FPC - Factory Production Control

Aktualności:

16-09-2020
ZAKŁADOWA KONROLA PRODUKCJI – WĘZEŁ BETONIARSKI, STABILIZACJE – System 2+ w dalszym ciągu obowiązuje wydłużony okres czasu czasu na wdrożenie i certyfikacje, na podstawie którego betony cementowe stały się wyrobami budowlanymi. Zapraszamy do składania zapytań na pomoc w oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym..

17-05-2016
KONTROLA WYROBÓW BUDOWLANYCH – informacja GUNB z dnia 08.04.2016 W toku kontroli wyrobów budowlanych występujących na rynku organy nadzoru budowlanego stwierdziły w 2015 roku występowanie dużej liczby wyrobów budowlanych nieposiadających zadeklarowanych przez producenta właściwości użytkowych. W związku z tym, w bieżącym roku przewiduje się zwiększenie liczby wyrobów budowlanych pobieranych w toku kontroli w celu zbadania, czy posiadają one zadeklarowane przez producenta właściwości użytkowe.

01-06-2014
Nowa deklaracja własności użytkowych - Zgodnie z Art. 3 Rozporządzenia 574/2014, stosuje się wyłącznie do nowych produktów oraz w przypadku nowelizacji deklaracji dla istniejących produktów, tak więc wszystkie wydane przed 01-06-2014 r. zachowują swoją ważność. W rozporządzeniu długo oczekiwana instrukcja wypełnienia deklaracji

10-04-2013
Ostrzejszy nadzór nad wyrobami budowlanymi od 01 lipca 2013 wg projektu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Do producenta, importera i dystrybutorów materiałów budowlanych bez ostrzeżenia będą mogli wpaść inspektorzy. Czy dzięki temu poprawi się jakość wyrobów?

24-03-2013
Polska norma on-line za groszę? PKN otwiera czytelnie norm.. czy będzie to rewolucja, i jakie będą ceny..

24-03-2013
W planach GUNB na 2013 kontrole będa realizowane z naciskiem na:
- wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego, lekkiego i z autoklawizowanego betonu komórkowego (mandat M/100),
- wyroby do izolacji cieplnej (mandat M/103),
- stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu (mandat M/115),
- wyroby do wznoszenia murów (mandat M/116),
- wyroby do pokryć dachowych (mandat M/122),
- złożone systemy i zestawy do izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (EOTA No 6),
- drzwi, okna i wyroby związane (mandat M/101),
- membrany (mandat M/102),
- cement, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne (mandat M/114),
- wyroby podłogowe i posadzkowe (mandat M/119),
- urządzenia grzewcze (mandat M/129).